konsultacja behawioralna

Cena: 200 zł, kolejne spotkanie 150 zł

Przebieg:

Konsultacja trwa około 2 godzin i składa się z wnikliwego wywiadu, który ma celu zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji na temat zwierzęcia. m.in. środowiska w jakim funkcjonuje, jego stanu zdrowia, oraz relacji z innymi zwierzętami. Następnie zostaje zdefiniowany problem i proponuję działania zaradcze. Po każdym spotkaniu, przesyłam raport, który jest podsumowaniem spotkania. Po konsultacji zalecam informowanie mnie na bieżąco o postępach terapii.

szkolenie (indywidualna lekcja szkoleniowa)

Cena: 150 zł/1h

Nauka podstawowych komend.

Przygotowanie do egzaminów ZKwP.

KONTAKT:

Beata Furtak
tel.: 603551570
e-mail: beata@furtak.waw.pl